skip to Main Content

HUR SKULLE DU SÄGA?® är ett feedbackspel som syftar till att stärka såväl individer i sina yrkesroller, som grupper att arbeta mot samma mål.

EFFEKTIV DIALOG

Uppmuntra ärliga samtal om komplexa problem och bygga nya broar.

UTVECKLANDE

Spelets konstruktion gör att man får träna på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback “på rätt sätt”.

PÅ ALLVAR

Eftersom spelet innehåller tävlingsmoment gör det att engagemanget höjs och fler bidrar.

ROLIGT

Tävlingsmomentet gör att det blir lustfyllt och roligt att diskutera lite svåra och känsliga frågeställningar, och “elefantfrågorna” blir färre.

många olika versioner

SLÄPP ELEFANTERNA FRIA!

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om.

Orsaken till att man håller tyst om ‘elefanten’ kan vara att det skulle vara genant, förorsaka besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu.

Elefanten i olika kulturer

Begreppet ”Elefanten i rummet” har blivit globalt erkänt och används i olika kulturer för att beskriva en situation där det finns ett uppenbart och påtagligt problem eller ämne som undviks eller inte diskuteras öppet. Trots att uttrycket har sina rötter i den engelskspråkiga världen, har det anpassats och översatts på olika sätt för att passa olika språk och kulturer. Här är några exempel på hur begreppet har integrerats i olika kulturer:

LÄS MER

NÅGRA NÖJDA KUNDER

”Det intressanta vara att många som aldrig normalt sätt brukar ta till orda, gav sig in i diskussionerna, vilket vi naturligtvis upplevde som bra.”

Håkan Erlandsson
ICA Logistik

”Jag har jag kört spelet med vår ledningsgrupp- Succe!”

Anders Leire
SKF

”Vi ville ha ett sätt att få lag, föreningar och grupperingar inom innebandyn, att jobba med värdegrunderna – inte bara lägga dem på sin hemsida.Det har verkligen lyckats och lanseringen på Stenungsbaden var magisk”

Jaana Gander Utbildningsansvarig

Västsvenska Innebandyförbundet

Back To Top