skip to Main Content
KUNDUNIKA SPEL
Våra projektledare

KARIN BERGGREN

Namnlös

Karin är en erfaren konsult med en stark inriktning på förändringsledning, teamutveckling och ledarskap. Hennes fokus ligger på att inte bara designa framtidens organisationer utan också på att säkerställa en smidig övergång genom förändringsprocesser.

Genom att kombinera sina kunskaper inom ledarskap och affärsutveckling har hon framgångsrikt drivit kulturförändringar inom företag och organisationer sedan i början av 90-talet. Hennes mål är att stödja och guida ledningsteam genom denna dynamiska tid, där förändring är en konstant faktor.

Karin tror starkt på vikten av att bygga starka och samarbetsvilliga team. Genom att främja kollektiv intelligens strävar hon efter att skapa arbetsmiljöer där varje individ känner sig värdefull och bidrar till organisationens framgång. Karins engagemang för att stärka team och utveckla ledarskapsfärdigheter har varit avgörande för att uppnå långsiktig hållbarhet och lönsamhet i många företag och organisationer.

Karin är även känd för att vara en av konstruktörerna till det uppskattade spelet ”Hur skulle du säga?®”.

HÅKAN SVENSSON

Håkan

Håkan har mångårig erfarenhet av förändringsarbete inom kommunala verksamheter. Under de senaste åren har uppdragen fokuserat kring uppdraget om Heltidsarbete som norm. Håkan satt i SKR och Kommunals partsgemensamma expertgrupp där arbetssättet kring frågan utvecklades.

I Lidköping har Håkan arbetat på uppdrag med Karin Skarin. Håkan och hans metod omnämns också frekvent i Karin Skarins bok ”Heltid som norm – ett Kamikazie uppdrag”.

Håkan har flerårig erfarenhet av konsultarbete, där han bl. a. coachat och utbildat Politiker, Chefer och medarbetare.

MIKAEL BERGGREN

_PCT9037b_web

Mikael Berggren, erfaren ledare inom svenskt näringsliv, har en gedigen bakgrund främst inom bank- och finanssektorn. Med flera ledande befattningar har han utvecklat djupa kunskaper inom ledarskap, företagsekonomi och finans.

Under sin tid på Volvofinans, där han även var marknadschef, ledde Mikael som projektledare utvecklingen av banbrytande produkter på bilfinansieringsmarknaden och var ansvarig för utbildningsverksamheten. Sedan 2008 driver han sin egen konsultverksamhet inom organisationsutveckling och kommunikation, med  kunder både inom det privata näringslivet som inom det offentliga. Mikael är även känd för att vara en av konstruktörerna till det uppskattade spelet ”Hur skulle du säga?®”.

Back To Top