skip to Main Content
Temaspel

”HUR SKULLE DU SÄGA? i TEMA-version är det optimala verktyget för konsulter som vill leverera skräddarsydda och effektiva utbildningar inom specifika ämnesområden. Genom att samarbeta med oss kan du skapa specialspel som engagerar och utbildar dina kunder på ett interaktivt och inspirerande sätt.

Just nu har vi ovanstående områden som vi arbetar med.

Klicka på ett område som är av intresse och läs mer.

Våra experter
Vi samarbetar med några av de mest framstående konsulterna inom deras specialistområden
JÄMSTÄLLDHET

Liselott Vahermägi

Leda 20

portratt_liselott

Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag.

Som konsult utbildar hon ledare i kommuner, regioner, statliga myndigheter, organisationer i civilsamhället samt i privata näringslivet i ledarskap, jämställdhetsintegrering & inkludering sam styrelsearbete. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att själv inneha ledarroller. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning där jämställdhet och jämlikhet råder.

Charlotte Axelsson

Leda 20

portratt_charlotte

Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap-, inkludering- och jämställdhetsarbete i politiskt styrda organisationer. Charlotte har erfarenheten främst som Förbundsschef för ett samordningsförbund.

Via konsultuppdrag har Charlotte stöttat kommuner, regioner och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling.

Charlotte har ansvarat för jämställdhetsintegrering i många stora ESF-projekt och ett HåJ-projekt (Program för Hållbar Jämställdhet).

Charlotte har mycket god kunskap och 25 års erfarenhet av att arbeta och leda inom offentlig förvaltning. Charlotte omsätter värdegrund till handling i sitt ledarskap. Charlotte är certifierad UGL-, UL- och JGL-handledare.

MÅNGFALD BYGG

Eriksson & Lindström

CONSULTING

img_0130-2

Håkan Lindström har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen sedan 1988 och har lång erfarenhet av ämnet då han har varit verksam inom Bygghälsan (idag PREVIA), Arbetsmiljöverket samt arbetat på SKANSKA som arbetsmiljöutvecklare.

Håkan har undervisat och föreläst inom flera branscher men fokus har framförallt varit på byggföretagen.

Idag arbetar Håkan med utbildningar, fysiskt och på distans, för bl a Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier).

I Eriksson & Lindström Consulting AB arbetar även Jessica Eriksson med administration samt Rebecka Eriksson med utbildningsfrågor inom mångfald och jämställdhet.

VÅRD & OMSORG

Marcus Gustavsson

marcus-gustavsson-kontakt

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Han föreläser om alltifrån arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap till genus, normkritik och våld i nära relationer. Han skapar också utbildningar och kurser utifrån sina kunders behov och önskemål.

Marcus har en examen i pedagogik och didaktik och har också läst ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, offentlig förvaltning och retorik på universitetet. Han har under många år arbetat som chef inom äldreomsorgen och älskar uppdraget att få bidra till människors välbefinnande och medarbetares utveckling.

Han har haft flera ledande positioner inom fackföreningsrörelsen och inom ideella organisationer. Han har bl.a. varit ordförande för fackförbundet Vision i Göteborg, den fackliga centralorganisationen TCO i Göteborg, regnbågsfestivalen West Pride, Göteborgs stads råd för den nationella minoriteten romer och Sensus studieförbund i västra Sverige.

Back To Top