skip to Main Content
TEMASPEL
Om

UNIKA FÖRDELAR

Verktyget för de som arbetar med utbildning inom olika ämnesområden

Engagerande utbildningsverktyg

Användningen av ”HUR SKULLE DU SÄGA?” som ett utbildningsverktyg inom olika ämnesområden är engagerande. Genom att möta behovet av kommunikation inom ämnen som kan vara komplexa, utgör verktyget en praktisk plattform för lärande.

Specialiserade verktyg för mångsidig utbildning

Genom att skapa specialspel för olika ämnesområden möjliggörs en mångsidig och specialanpassad utbildning genom övning. Därför blir verktyget en flexibel resurs som enkelt anpassas till olika utbildningsbehov.

Kunniga konsulter som driver utvecklingen

Konsulterna vi arbetar med är dedikerade och kunniga inom sitt specialområde. Det gör att vi tillsammans kan skapa effektiva utbildningsverktyg för olika ämnesområden.

Praktisk tillämpning och kommunikationsträning

Verktyget tar vid där teorierna avslutats. Fokus ligger på praktisk tillämpning och kommunikationsträning. Det ger deltagarna möjlighet att förbättra såväl sina kunskaper som sina kommunikationsfärdigheter.

Mångsidig användning över olika ämnen

Det finns flera exempel som sträcker sig över olika ämnen, från jämställdhet och mångfald till arbetsmiljöfrågor, vilket också visar mångsidigheten och hur verktyget kan anpassas till ämnet. Verktyget kan därför användas i olika branscher och inom olika ämnesområden.

Sammanfattningsvis ger användningen av HUR SKULLE DU SÄGA? en interaktiv dimension till utbildningsprocessen som främjar praktisk inlärning och stärker deltagarnas förmåga att kommunicera effektivt inom olika ämnesområden.

 

ATT TA FRAM ETT
TEMA SPEL

HUR SKULLE DU SÄGA?
hjälper och guidar dig igenom processen

Frågeformulering

  • Ni får tillgång till över 1500 grundsituationer. Vi hjälper er att skräddarsy 60 frågor som passar in i ert spelkoncept.
  • Hur Skulle Du Säga?’s projektledare guidar er genom processen för att välja de mest relevanta situationerna.

Design

  • Anpassa spelets utseende efter ert företags unika formspråk.
  • Vi arbetar fram designen för spelaskarna, och tillsammans bestämmer vi det optimala antalet spel, vare sig det är 20, 40, 60 exemplar eller fler.

Stödfunktioner

  • Skapa en välstrukturerad spelledarmanual som fungerar som en guide för smidig hantering av spelet.
  • Vi erbjuder även utbildning för er som spelledare för att säkerställa en effektiv och framgångsrik implementering.

Marknadsföring

  • Vid behov sätter vi ihop ett skräddarsytt marknadsföringspaket riktat mot er målgrupp.
  • Vi delar med oss av vår erfarenhet för att sprida verktyget i er målgrupp och skapa medvetenhet.

Lansering

  • Dra nytta av vår erfarenhet för ett lanseringsevent. Vi kan visa framgångsrika exempel och stöttar er för att göra lanseringen till en minnesvärd händelse.

 

Så här säkerställer vi att ”HUR SKULLE DU SÄGA?” anpassas efter era behov, lanseras och lanseras för er målgrupp. Ta konsultarbetet till nästa nivå med ”HUR SKULLE DU SÄGA?” i TEMA-version och skapa ännu mera meningsfulla och effektiva utbildningar.

Back To Top