skip to Main Content
Om
Hur skapades spelet?

HUR SKULLE DU SÄGA? är ett spel som är konstruerat av Karin och Mikael Berggren.  Vi arbetar som konsulter med teamarbete och kommunikation som specialitet.   HUR SKULLE DU SÄGA? Ledare var det första spelet som skapades. Det gjorde vi tillsammans med en kund i vår konsultverksamhet.

“Vi upptäckte att behovet att tala om “elefantfrågor” på ett avslappnat sätt var och är  väldigt stort, men upplevs i många grupper som svårt. Ofta blir effekten att människor inte talar med varandra direkt, utan om varandra och inte med den det berör.”

KONTAKT MED KARIN mobil 0706451331 karin.berggren@mmdconsulting.se

KONTAKT MED MIKAEL mobil 0703451370 mikael.berggren@mmdconsulting.se

Vad får man för effekter?

“Vi skapade därför ett verktyg som kan vara ett alibi för att ta upp frågor av känslig karaktär och träna på det i en litet ofarligare miljö”.

När man använder spelet så är det i första hand tänkt att det skall bli bra diskussioner och öppna upp för samtal kring ämnen som kanske man undvikit att beröra tidigare. Användandet av spelet brukar också leda till att man berör flera frågor som behöver mer tid för att diskuteras, tid som inte alltid finns vid speltillfället. Då är vår rekommendation att spara den diskussionen, och bestämma en ny tidpunkt där man i lugn och ro kan slutföra att alla får komma till tals i frågan.

Det ingår en spelledarmanual som man får med till varje köpt spel, där vi ger fler tips hur man kan använda spelet.

Back To Top