skip to Main Content
KUNDANPASSADE SPEL
MÅLGRUPPSSPEL

KRAFTFULLT VERKTYG

För utveckling av självinsikt, teambyggnad och ledarskapsutveckling, samt vid sociala möten och företagsmöten. Kan användas av små och stora grupper, det kan enkelt anpassas till varje målgrupp, mål och tema. Och det är roligt.

EFFEKTIV DIALOG

Vi uppmuntrar ärliga samtal om komplexa problem och bygger nya broar.

UTVECKLANDE

Spelets konstruktion gör att man får träna på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback ”på rätt sätt”.

PÅ ALLVAR

Tävlingsmomentet gör att det blir lustfyllt och roligt att diskutera lite svåra och känsliga frågeställningar, och ”elefantfrågorna” blir färre.

Ett spel där deltagarna ställs inför lite spetsiga frågeställningar som triggar fram diskussioner med kollegorna, om hur man skall lösa olika situationer i arbetslivet. Tävlingsmomentet i spelet gör att alla diskussioner som berörs vid speltillfället blir betydligt skarpare på ett positivt sätt, och spelarnas engagemang blir också större än vid andra möten.

MÄNGD OLIKA VARIANTER

Med frågor anpassade för respektive målgrupp. Många av spelen finns också på engelska.

VARIANTER EXEMPEL

Ledare, medarbetare, affärscoacher, tränare, terapeuter, rådgivare, konsulter, HR-proffs, och andra använder HUR SKULLE DU SÄGA? ® för att underlätta medvetenhet och handling, insikter och tillväxt.

KUNDANPASSADE SPEL

Vi har till exempel gjort spel för byggindustrin, bilindustrin, flera börsnoterade bolag och även för offentliga sektorn inom vård och omsorg.
Back To Top