skip to Main Content
MÅLGRUPPSSPEL
Om

UNIKA FÖRDELAR

Verktyget för alla som arbetar med kommunikation i organisationer

Våra målgruppspaket är speciellt framtagna för att ni på ett enkelt sätt, skall komma i gång med er förändringsprocess, teamarbete eller annan kommunikationsförbättring.

Lilla Paketet erbjuder, ihop med det antal spel ni behöver, en digital introduktion där era spelledare får en enklare genomgång för att kunna leda processen.

Mellanpaketet innnefattar 2 timmar spelledning med en av våra konsulter på plats hos er och i de större paketen, skräddarsyr vi er process med flera uppföljningar – med syfte, mål och mening.

”HUR SKULLE DU SÄGA?” Målgruppsspel är verktyg för arbete med kommunikation. Verktyget är avsett för organisationer som vill stärka och befästa sin värdegrund, påverka av attityder och förbättra övergripande dynamik i kommunikationen. Specifik användning är exempelvis i samband med lansering av en värdegrund. Spelen kan också användas som ett inslag vid olika typer av event eller i samband med träning för att initiera attitydförändringar och förbättra individernas kommunikativa färdigheter.

”HUR SKULLE DU SÄGA?” har visat sig vara uppskattat som en del i en kostnadseffektiv lösning. Genom att erbjuda sju olika målgruppsspel som är kvalitetssäkrade och anpassade för målgrupperna, möjliggör ”HUR SKULLE DU SÄGA?” en djupgående och lärorik diskussion som sträcker sig bortom det konventionella samtalet. Alla spel är framtagna i samråd med företrädare från den aktuella målgruppen.

Back To Top