skip to Main Content
KUNDUNIKA SPEL
Om

UNIKA FÖRDELAR

Verktyget för de som arbetar med värdegrund, attityder eller kommunikation

”HUR SKULLE DU SÄGA?” är ett verktyg för att förstärka er värdegrund, forma attityder och förbättra kommunikationen inom er organisation. Det är särskilt effektivt vid lansering eller förstärkning av värdegrund samt vid träning i att förändra attityder och förbättra kommunikationsfärdigheter.

Våra projektledare är konsulter inom sina områden och stöttar er i varje steg av processen. Genom att samarbeta med er ledning eller HR-funktion, skräddarsyr vi en arbetsprocess som gör ”HUR SKULLE DU SÄGA?” till ett kraftfullt verktyg för att omsätta era ord till konkreta handlingar och åstadkomma verklig förändring. Gör ert arbete med värdegrund och kommunikation till mer än bara ord – låt verktyget ”HUR SKULLE DU SÄGA?” vara lösningen för att skapa verklig påverkan och utveckling i er organisation.

Processen för att implementera ”Hur Skulle Du Säga?”-verktyget i er organisation utgör en välstrukturerad och beprövad metodik som utvecklats sedan 2012.

Låt oss bryta ner de olika stegen:

ATT TA FRAM ETT
KUNDUNIKT SPEL

Djupgenomgång av verktyget
Hur Skulle Du Säga?

Frågeformulering och workshopformat

 • I denna fas behandlas situationer genom en workshop med hjälp av ”Hur Skulle Du Säga?´s projektledare.
 • Hur Skulle Du Säga? har ca. 1500 grundsituationer och nu skall ni sätta er prägel på 60 situationer.
 • Deltagarna får möjlighet att utforska och diskutera situationerna för att bättre förstå och tillämpa värdegrund och kommunikationsfärdigheter.

Design

 • Konceptets formspråk används som grund för att skapa en unik design för spelaskarna.
 • Beslut fattas om antalet spelaskar (20, 40, 60 ex. eller fler) baserat på organisationens behov och omfattning.

Stödfunktioner och spelledarmanual

 • En spelledarmanual utvecklas för att underlätta effektiv användning av verktyget.
 • Spelledare utbildas för att säkerställa korrekt genomförande och förståelse kring hur verktyget fungerar.

Marknadsföring

 • Ett marknadsföringspaket sammanställs för att sprida medvetenheten om verktyget inom och/eller utanför organisationen.
 • Marknadsföringen anpassas för att spegla organisationens värderingar och mål.

Lansering

 • Lanseringsevenemang planeras och genomförs för att involvera berörda delar av organisationen.
 • Genom att engagera personalen i hela framtagningsresan skapas en effektfull och inkluderande lansering.

 

Processen, där varje steg är noga genomtänkt, ger en effektiv implementering av verktyget. Genom att anpassa ”Hur Skulle Du Säga?” till organisationens behov och skapa en unik design och strateg, blir verktyget inte bara en del av organisationens kultur utan en levande och anpassningsbar resurs för att främja en positiv arbetsmiljö och kommunikation. Den kontinuerliga träningen och stödet för spelledare och deltagare bidrar också till verktygets framgång och långsiktiga effekter.

Back To Top