skip to Main Content

Box_01_front

SLÄPP ELEFANTERNA FRIA!

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om.

Orsaken till att man håller tyst om ‘elefanten’ kan vara att det skulle vara genant, förorsaka besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu.

EFFEKTIV DIALOG

Uppmuntra ärliga samtal om komplexa problem och bygga nya broar.

Utvecklande

Spelets konstruktion gör att man får träna på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback “på rätt sätt”.

På allvar

Eftersom spelet innehåller tävlingsmoment gör det att engagemanget höjs och fler bidrar.

Roligt

Tävlingsmomentet gör att det blir lustfyllt och roligt att diskutera lite svåra och känsliga frågeställningar, och “elefantfrågorna” blir färre.

VAD ÄR HUR SKULLE DU SÄGA?

HUR SKULLE DU SÄGA?® är ett feedbackspel som syftar till att stärka såväl individer i sina yrkesroller, som grupper att arbeta mot samma mål.

Ett spel där deltagarna ställs inför lite spetsiga frågeställningar som triggar fram diskussioner med kollegorna, om hur man skall lösa olika situationer i arbetslivet. Tävlingsmomentet i spelet gör att alla diskussioner som berörs vid speltillfället blir betydligt skarpare på ett positivt sätt, och spelarnas engagemang blir också större än vid andra möten.

Spelet finns i en mängd olika varianter med frågor anpassade för respektive målgrupp. Många av spelen finns också på engelska.

VEM KAN ANVÄNDA SPELET?

Ledare, medarbetare, affärscoacher, tränare, terapeuter, rådgivare, konsulter, HR-proffs,  och andra använder HUR SKULLE DU SÄGA?® för att underlätta medvetenhet och handling, insikter och tillväxt.

Det är ett kraftfullt verktyg för utveckling av självinsikt, teambyggnad och ledarskapsutveckling, samt vid sociala möten och företagsmöten. Kan användas av små och stora grupper, det kan enkelt anpassas till varje målgrupp, mål och tema. Och det är roligt!

NÅGRA NÖJDA KUNDER

”Det intressanta vara att många som aldrig normalt sätt brukar ta till orda, gav sig in i diskussionerna, vilket vi naturligtvis upplevde som bra.”

Håkan Erlandsson
ICA Logistik

”Jag har jag kört spelet med vår ledningsgrupp- Succe!”

Anders Leire
SKF

”Alla kan vara med och alla kan svara, även de som ofta är tysta. Att spelet även har ett tävlingsmoment spetsar till det hela och gör det lustfyllt.”

Yvonn Rowell
Kabona

Back To Top