skip to Main Content
KUNDCASE
Ecophon – Saint Gobain

EHS spelet

”En bra metod för att öppna upp diskussionen”

Bakgrund

Under en utvecklingsdag satt 370 medarbetare från Ecophon och spelade ”Hur skulle du säga”. Ambitionen var att locka till diskussion och reflektion om mjuka arbetsmiljöfrågor. HR-specialist Kristina Schwartz tycker att de lyckades över förväntan.

 

Syfte

EHS strategin är att varje dag arbeta för att uppnå våra mål: 

NOLL arbetsrelaterade olyckor, 

NOLL arbetsrelaterade sjukdomar, 

NOLL miljöolyckor och minimal miljöpåverkan från vår verksamhet.  

Ecophon är ett globalt företag som arbetar med ljud. Genom sina produkter finns ett ständigt fokus på den fysiska arbetsmiljön. Men under en utvecklingsdag för personalen vill de istället fokusera på den psykosociala arbetsmiljön och lyfta upp mjuka värden. Ambitionen var att få medarbetarna att diskutera vardagliga frågor och skapa en atmosfär där alla fick ta plats och ge uttryck för sina åsikter.

– Att använda spelet ”Hur skulle du säga” var en väldigt bra metod för att öppna upp diskussionen. Det blev mycket bättre än vi trodde och medarbetarna var väldigt engagerade, berättar Kristina Schwartz.

Själva spelandet var dock bara början på en process. Nu ska frågeställningarna som kom upp sammanställas och företaget gå vidare med de funderingar och diskussioner som väcktes bland medarbetarna.

– Vi fick en hel del idéer på förbättringspunkter som vi bearbetar för att få en bra uppföljning av dagen och hitta en väg att ta till vara på de tankar som kom fram. Många avdelningar uttryckte också en önskan att fortsätta arbeta med spelet just för att allt fungerade så bra.

Genomförande

Årets EHS-dag som ägde rum den 11 oktober hade fokus på vår säkerhetskultur. Samarbete, skratt och tänkvärda situationer fyllde dagen.

Totalt deltog ca 370 personer.

Sessionerna (en på förmiddagen och en på eftermiddagen) inleddes med att man visade två filmer från Saint-Gobains koncernchef Pierre-André de Chalendar och Thierry Lambert, chef för Delegationen i Norden och Baltikum & chef för Construction Products i Norden and Baltikum. Efter detberättade François Michel om vikten av att ta säkerhetsarbetet på allvar ochatt bygga vår säkerhetskultur. Därefter visade Taina Ekström statistik ochberättade om SIP (Serious Incident Potential) som vi har infört för att ta tag ide tillbud som hade kunnat sluta värre.

Efter presentationerna påbörjades aktiviteterna: ”Tower of Power” i Ecorama och ”Hur skulle du säga”-spelet i restaurangen. Tower of Power med mottot ”EHS-kulturen bygger vi tillsammans”. Byggstenar med bokstäver som bildade ordet samarbete skulle byggas uppmed hjälp av linor. Här gällde det att samarbeta och det blev både koncentration och många skratt.

”Hur skulle du säga”– spelet spelades i restaurangen. Funderingar och diskussioner om aktuella EHS påståenden ledde till både eftertanke och samsyn.

Utfall

– Det var väldigt bra att använda spelet, det gav oss tid att diskutera känsliga frågor.

Det säger Carsten Svensson, en av deltagarna när Ecophon spelade ”Hur skulle du säga” på en utvecklingsdag i oktober.

Carsten Svensson är marknadsutvecklingschef på Ecophon och mycket engagerad i Unionen. Han tyckte att spelet var ett bra verktyg för att komma igång och prata om svåra frågor på arbetsplatsen.

– Spelet gav oss lov och tid att verkligen diskutera frågor som kan vara känsliga. Under spelets gång var det högt i tak och det fanns utrymme för diskussion för alla deltagare
Back To Top