skip to Main Content
KUNDCASE
Gränges

Gränges

Värdegrundsspel

Bakgrund

Våra kärnvärden genomsyrar sättet vi arbetar på.

De vägleder oss i vårt dagliga arbete och lägger

grunden för hur vi bedriver vår affärsverksamhet på

ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det är lätt att prata

om dem, läsa om dem på en poster men hur kan de

vägleda oss i vårt dagliga arbete?

Syfte

Gränges har därför tagit fram ett värdegrundsspel

som syftar till att stärka såväl medarbetare och

chefer i sina yrkesroller, som grupper att arbeta mot

samma mål. Spelet bygger på att deltagarna ställs

inför olika frågeställningar som uppmanar till

diskussioner, om hur man skall lösa olika situationer

i arbetslivet.

Genomförande

Gränges kärnvärden var det som vi ville lyfta fram och träna på med hjälp av spelet!

HÅLLBAR – Att vara hållbar innebär att vi

agerar ansvarsfullt och skapar lösningar

för en bättre framtid.

HANDLINGSKRAFTIG – Att vara

handlingskraftig innebär att vi individuellt

och tillsammans ser till att det händer.

ENGAGERAD – Att vara engagerad

innebär att vi är en partner att växa med.

Vi engagerar oss i våra kunders framgång

och levererar alltid rätt lösning.

Back To Top