skip to Main Content
KUNDCASE
Kemira

Kemira

Feedbackspel

Bakgrund

Det som är obekvämt undviker man gärna.

Därför är det bra att träna på att hantera det obekväma.

”HUR SKULLE DU SÄGA” är ett hjälpmedel där vi kan öva

oss i att prata om det som är obekvämt.

Hur ska vi hantera olika situationer?

Vad finns där för hjälp/stöd att få? Vart kan man vända sig? 

TANKESTÄLLARE: 

Vad gör du när du ser att någon bryter mot Kemiras life saving rules?

Vad gör du om du märker att en kollega blir utfrusen?

Hur hanterar du konflikter på jobbet?

Vågar du prata med dina kollegor eller din chef om något känns fel?

Vad gör du om du ser en brist på din arbetsplats

som riskerar att leda till en allvarlig olycka?

Syfte

Syftet med spelet är att utveckla och stärka oss i våra olika team, samt som individer så att vi tillsammans arbetar mot samma mål.

Vi är alla olika med olika erfarenhet och kunskap på området.

Vi tror på att genom samarbete och att arbeta över ”gränserna”

kan vi stärka oss och komma närmare varandra.

Vi vill med hjälp utav Kemiras värdegrunder arbeta för en

öppnare och mer inkluderande arbetsplats där man vågar

lyfta och ta tag i problem och brister.

Spelet ger en inblick i hur man kan lösa svåra situationer i arbetet.

Man tränar på sin egen förmåga att hantera en situation, vilket kan göra oss tryggare i både oss själva och i arbetsgruppen.

Dels att man blir bättre på att ge feedback till varandra.

Genomförande

Back To Top